L'aigua - Municipios FACSA L'aigua - Municipios FACSA

L´Aigua

Consells per a estalviar aigua

 

L’aigua és un bé escàs i un cosum excessiu pot desequilibrar el nostre entorn natural. Per açò és necessari prendre consciència del gran valor i utilitat que té per a tu i els teus. Eixiràs guanyant en el rebut de subministrament i afavoriràs al medi ambient, assegurant així l’abastiment present i futur.

Llegir més […]

Beneficis de l'aigua

 

L’aigua és el principal i imprescindible component del cos humà. El cos humà té un 75 % d’aigua al nàixer i prop del 60 % en l’edat adulta. El cervell és 75% aigua, la sang un 92%, els ossos un 22% i els músculs un 75%. Beure la quantitat adequada d’aigua és vital per a la seua salut. Per què?

Llegir més […]

Qualitat de l'aigua

 

La qualitat de l’aigua es determina comparant les característiques físiques i químiques de la mateixa. El clor, que és l’agent desinfectant més utilitzat en l’aigua d’abastiment, i la duresa de l’aigua, que és la concentració de compostos minerals com per exemple el magnesi i el calci, són dos de les variables que es mesuren per a determinar la qualitat de l’aigua.

Llegir més […]

Legislació de l'aigua

 

La gestió de l’aigua és una de les activitats més regulades que existixen. La Directiva Marco de l’Aigua (DMA) , de la legislació europea, marca que l’aigua deixa de considerar-se exclusivament com a recurs i es contempla com un element bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al sosteniment d’una bona qualitat ambiental.

Llegir més […]

Cicle integral de l'aigua

 

El cicle integral de l’aigua és el constant recorregut de l’aigua. L’evaporació, condensació, precipitació, potabilització, sanejament, depuració i devolució a l’entorn, són algunes de les fases que ho completen, preservant el medi ambient. FACSA, des de fa més de 140 anys treballa en este cicle perquè l’aigua puga ser consumida i reutilitzada.

Llegir més […]

¿Sabíes que...?

 

L’aigua es… font d’energia, recurs renovable, substància reguladora de la temperatura de la terra, agent responsable de la transformació de les roques i del paisatge.

Del cos humà… el 66% és aigua i el 93% del nostre cervell també.

Llegir més […]