Qualitat de l´aigua - Municipios FACSA Qualitat de l´aigua - Municipios FACSA

Qualitat de l´Aigua

La Qualitat de l’Aigua de consum està regulada en tots els països de la UE per una mateixa normativa comunitària, la Directiva 2020/2184/CE. Aquesta normativa parteix de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i s’articula a Espanya a través del Reial decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament. Els controls realitzats pel Servei de proveïment d’aigua potable del municipi no es limiten als establats per aquesta legislació.

El sistema de control es reforça amb els controls interns addicionals que realitzem en el marc del nostre compromís amb la garantia sanitària de l’aigua distribuïda en els proveïments que operem. Aquests controls es duen a terme en laboratoris acreditats per la norma ISO 17025, màxim reconeixement internacional per a reconèixer als laboratoris d’anàlisis, i mitjançant el control amb equips de mesura en continu dels paràmetres clau de l’aigua de consum.

 

Com puc consultar la qualificació sanitària de l’aigua d’un municipi?

El Ministeri de Sanitat compta amb una plataforma denominada SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum) a través de la qual qualsevol ciutadà pot accedir a la qualificació sanitària actualitzada de l’aigua d’una xarxa determinada, així com un històric d’analítiques de caracterització de l’aigua, control, complets i radioactivitat. Això pot consultar-se des de la pàgina web: https://sinacv2.sanidad.gob.es/SinacV2/Index.do, en la secció Accés Ciutadà/Informació actual d’aigua de consum.

 

A continuació, selecciona el teu municipi i consulta l’analítica completa recent de l’aigua de les seues xarxes de proveïment:

Benlloc

Betxí

Càlig

Canet Lo Roig

Espadilla

Fanzara

Moncofa

Montán

Oropesa del Mar/Orpesa

Sueras/Suera

Tales

Toga

Torralba Del Pinar

Vallat